En glad dag på skolan

Nu som jag satt och tänkte att det skulle vara kul att hjälpa andra människor så kom jag ihåg hur givande det var att vara en fadder i skolan. Det var när jag gick i nian och fick ta hand om en kille som skulle komma till skolan för första gången för att han skulle få en bra intryck av den och det gjorde att jag stolt kunde visa vad jag kunde samt att jag själv kom ihåg hur rädd man var att börja i den nya skolan och detta gjorde att jag själv nu var så tillmötesgående att han kände sig trygg och detta var ett av dom bästa minnena som jag har när jag gick i skolan.